Kućica je pripadala dvema lutkama koje su se zvale Leposava i Jana; u stvari, pripadala je Leposavi, ali ona nikada nije naručivala ručak.

Jana je bila kuvarica, samo - ona nikada ništa nije kuvala, jer su večeru uvek kupovale gotovu, u kutiji od kartona .

Kliknite ovde za sledeću stranu